Przyjaciele i partnerzy

DZIĘKUJEMY ZA DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ I WSPARCIE

Freunde der Stiftung HAUS HANSESTADT DANZIG e.V.

Utworzone 13 września 2015 Stowarzyszenie Wspierąjace wspomaga nas swoją nieocenioną pomocą

Muzeum gdańska

Artushof Danzig

Uphagenhaus Danzig

Muzeum Gdańska / Umowa partnerska z 02.09.1997 / 20.11.2019

Bankenbrüderschaften

Bankenbrüderschaften des Artushofes zu Danzig in Lübeck

Kooperations- und Freundschaftsvereinbarung vom 01.Juni 2018

Europäisches Hansemuseum Lübeck

Europejskie Hanzeatyckie Muzeum Lubeki

Museumsverband Schleswig Holstein & Hamburg

Związek Muzeów Schleswig Holstein & Hamburg