Przyjaciele i partnerzy

DZIĘKUJEMY ZA DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ I WSPARCIE

Freunde der Stiftung HAUS HANSESTADT DANZIG e.V.

Utworzone 13 września 2015 Stowarzyszenie Wspierąjace wspomaga nas swoją nieocenioną pomocą

Muzeum gdańska

Artushof Danzig

Uphagenhaus Danzig

Muzeum Gdańska / Umowa partnerska z 02.09.1997 / 20.11.2019

Bankenbrüderschaften

Bractwa bankowe Dworu Artusa z Gdańska w Lubece

Umowa o współpracy i przyjaźni z dnia 01 czerwca 2018 r.

European Hanseatic Ensemble

Projekt „European Hanseatic Ensemble”, który powstał w 2019 roku, skierowany jest do utalentowanych młodych muzyków.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć próbkę audio

Europäisches Hansemuseum Lübeck

Europejskie Hanzeatyckie Muzeum Lubeki

Museumsverband Schleswig Holstein & Hamburg

Związek Muzeów Schleswig Holstein & Hamburg