Finansowanie

Nasza misja

Fundacja

Utworzenie fundacji nastąpiło przez zawarcie umowy dn. 23.05.2011 (UR Nr. 61/2011 u notariusza Michaela K. Marxen, Hasestadt Lübeck).

Państwowe uznanie zostało udzielone 25 lipca 2011 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Landu Schlezwig-Holstein.

Zgodnie z § 2 statutu celem fundacji jest:

  1. Celem Fundacji jest wspieranie sztuki, promowania ojczyzny i wiedzy o niej, zabytków, porozumienia narodów.
  2. Cel ten będzie realizowany szczególnie poprzez gromadzenie, badanie, przechowywanie i promowanie gdańskich oraz wschodnioniemieckich dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego Hanzy w Muzeum Haus Hansestadt Danzig, jak również przez archiwizacje naukowych dokumentów oraz obiektów sztuki. Muzeum jest utrzymywane dla dobra publicznego jako centrum kultury i dokumentacji.
  3. Administrowanie i utrzymanie zabytkowego domu Haus Hansestadt Danzig, przy ul. Engelsgrube 66, 23552 Lubeka.

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji. Ponadto istnieje Kuratorium jako gremium doradcze.

Prof. Dr. Arno Probst (przewodniczący), Cornelia Pieper (wiceprzewodnicząca), Michael Freiherr von Tettau (honorowy przewodniczący) oraz prof. Jörg Linowitzki (skarbnik).