Finansowanie

Nasza misja

Fundacja

Utworzenie fundacji nastąpiło przez zawarcie umowy dn. 23.05.2011 (UR Nr. 61/2011 u notariusza Michaela K. Marxen, Hasestadt Lübeck).

Państwowe uznanie zostało udzielone 25 lipca 2011 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Landu Schlezwig-Holstein.

Zgodnie z § 2 statutu celem fundacji jest:

  1. Celem Fundacji jest wspieranie sztuki, promowania ojczyzny i wiedzy o niej, zabytków, porozumienia narodów.
  2. Cel ten będzie realizowany szczególnie poprzez gromadzenie, badanie, przechowywanie i promowanie gdańskich oraz wschodnioniemieckich dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego Hanzy w Muzeum Haus Hansestadt Danzig, jak również przez archiwizacje naukowych dokumentów oraz obiektów sztuki. Muzeum jest utrzymywane dla dobra publicznego jako centrum kultury i dokumentacji.
  3. Administrowanie i utrzymanie zabytkowego domu Haus Hansestadt Danzig, przy ul. Engelsgrube 66, 23552 Lubeka.

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji. Ponadto istnieje Kuratorium jako gremium doradcze.