Finansowanie

Nasza misja

Fundacja Dom Hanzeatyckiego Miasta Gdańska

Założenie Fundacji odbyło się w biurze notarialnym ds. fundacji dnia 23.05.2011(UR Nr. 61/2011 notariusza Michaela K. Marxena, Hanzeatyckie Miasto Lubeka).

Celem Fundacji zgodnie z § 2 statutu jest:

  1. Celem Fundacji jest wspieranie sztuki, dbania o wizerunek ojczyzny i wiedzy o niej, ochrony zabytków i porozumienia miedzy narodami.
  2. Cel ten będzie realizowany szczególnie poprzez gromadzenie, badanie, przechowywanie oraz upowszechnianie gdańskich i wschodnioniemieckich dóbr kultury, jak również dziedzictwa kulturowego Hanzy w „Muzeum Dom Hanzeatyckiego Miasta Gdańska”, jak i archiwizację dokumentalnych, naukowych Akt oraz zgromadzonych obiektów sztuki. Muzeum stanowi publiczne centrum kultury i dokumentacji.
  3. Zarząd i utrzymywanie zabytkowego Domu Hanzeatyckiego Miasta Gdańska.

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji. Ponadto istnieje Kuratoriumage

Aktualności

Publikacje i prasa