Zmiany w zarządzie podczas spotkania fundacji – nowy przewodniczący i honorowy przewodniczący wybrani

Zmiany w zarządzie podczas spotkania fundacji – nowy przewodniczący i honorowy przewodniczący wybrani

W dniu 27.03. zarząd fundacji, rada fundacji i kuratorium spotkali się wspólnie. Michael Freiherr von Tettau po 12 latach przewodniczenia zarządem fundacji zrezygnował ze swojego stanowiska. Do zarządu wybrano Cornelię Pieper, Niemiecką Konsulin Generalną w Gdańsku, który teraz składa się z dr. Arno Probst (przewodniczący), Cornelia Pieper (wiceprzewodnicząca) i prof. Jörg Linowitzki (skarbnik). Podczas uroczystej godziny, otwartej Chopinowskim Preludem, który zagrał Bertan Balli, Pani Pieper została powitana przez wielu zaproszonych gości.

W obecności burmistrza Jana Lindenau, przedstawicieli lubeckich fundacji i miejskich muzeów, nowy zarząd mianował Michaela Freiherra von Tettau na honorowego przewodniczącego zarządu.