Historia domu kupieckiego przy Engelsgrube 66

„Tylko ci, którzy znają przeszłość, mogą zrozumieć teraźniejszość i kształtować przyszłość.”

August Bebel, 1840 – 1913

12. wiek

1143  założenie  miasta Lubeka

1157  pierwsza wzmianka na temat niemieckiego Związku Kupieckiego w jednym z londyńskich dokumentów

13. wiek

1259  nazwa ulicy „Engelsche Grove” (Plate Anglica 1369) w Lubece jako siedziba tzw. Englandfahrer – kupców żeglujących do Anglii (kapitanów oraz ich rodzin)

1263  założenie miasta Gdańska na prawie niemieckim z lubeckim prawem lokacyjnym

14. wiek

1310  pierwsza wzmianka na temat budynku przy ulicy Engelsgrube 66 w archiwum miasta Lubeka

1350  powstanie bractw świętego Jerzego w Europie

1359  pierwszy Zjazd Hanzy w Lubece

1361  Gdańsk bierze po raz pierwszy udział w  Zjeździe Hanzy

15. wiek

1481  założenie Ławy Świętego Reinholda na Dworze Artusa w Gdańsku

1482  założenie Ławy Świętego Krzysztofa

1483  założenie Ławy Trzech Króli

1487  założenie Ławy Malborskiej Różańca Maryi, również tam

1492  Kolumb odkrywa Amerykę

16. wiek

1532 gdański kupiec Georg Giesze został sportretowany przez Hansa Holbeina w hanzeatyckim kantorze w Londynie (tzw. Stalhof)

17. wiek

1630  budynek przy Engelsgrube 66 wspomniany jako „Rotbruhuus” (browar piwa jęczmiennego)

1669  ostatni Zjazd Hanzy

1678  Peter Heinrich Tesdorpf zakłada pierwszą w Lubece winiarnię

19. wiek

1807    Gdańsk wolnym miastem na mocy pokoju w Tylży

20. wiek

1919  Gdańsk wolnym miastem na mocy pokoju wersalskiego

1945  ucieczka i wypędzenia niemieckiej ludności z Gdańska

1980  nabycie i późniejsza restauracja walącego się budynku przy ulicy Engelsgrube 66 w Lubece przez Gdańskie Stowarzyszenie Wspierające (Förderkreis e.V.) na zasadzie dzierżawy wieczystej.

1983  uroczyste otwarcie siedziby stowarzyszenia oraz muzeum 25 marca

1987 Dom Hanzeatyckiego Miasta Gdańska jako zabytek UNESCO „Dziedzictwa Kulturowego Lubeckiego Śródmieścia”

dzisiaj

2011 założenie fundacji non-profit HAUS HANSESTADT DANZIG

2013  zakup gruntu przy ulicy Engelsgrube 66 przez Fundację Dom Hanzeatyckiego Miasta Gdańska

2016 ​Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz (†) z wizytą w Luebeck i HAUS HANSESTADT DANZIG

2018  ​Umowa o przyjaźni i współpracy z Bractwami Dworu Artusa z Gdańska w Luebeck

2022  ​​gruntowna przebudowa i renowacja przed ponownym otwarciem jesienią

 

  

Prasa

Spojrzenie w przeszłość

Gdańskie Stowarzyszenie Wspierające

Wybór inicjatorów i architekta Wernera Hewelta padł na walący się budynek przy ulicy Engelsgrube 66, który w 1980 roku został nabyty przez hanzeatyckie miasto Lubekę na zasadzie wieczystej dzierżawy.

Po trwających trzy lata pracach budowlanych oraz nadzwyczajnym zaangażowaniu członków stowarzyszenia, 25 marca odbyło się uroczyste otwarcie Domu oraz Muzeum Hanzeatyckiego Miasta Gdańska jak również wielu biur i mieszkań.

Aby zabezpieczyć na dłuższy czas przyszłość stowarzyszenia, jego członkowie zadecydowali się podczas zgromadzenia 7 maja 2011 roku jednogłośnie, do 31.10.2011 rozwiązać stowarzyszenie a jego majątek, zgodnie z odpowiednią zmianą w statucie, przekazać założonej jeszcze tego samego dnia podczas jednogłośnego głosowania Fundacji Dom Hanzeatyckiego Miasta Gdańska.

Pod koniec lat 70-tych byli mieszkańcy Hanzeatyckiego Miasta Gdańska postanowili utworzyć w Republice Federalnej Niemiec centrum kulturowo-dokumentacyjne dla swojej dawnej ojczyzny i w tym celu założyli 20 stycznia 1979 Gdańskie Stowarzyszenie Wspierające z siedzibą w Lubece.

W 2013 roku Fundacja nabyła od miasta hanzeatyckiego Lubeka dotychczasową dziedziczną działkę budowlaną.

Pod koniec lat 70-tych byli mieszkańcy hanzeatyckiego miasta Gdańska zdecydowali się założyć w Niemczech Centrum Kultury i Dokumentacji dla swojej starej ojczyzny i założyli w tym celu 20 stycznia 1979 Stowarzyszenie Wspierające z siedzibą w Lubece.